Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ ประจำปี 2557 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อัมพวา วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

ติดตามการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2557 ณ อบต.หนองเพรางาย อบต.ทวีวัฒนา อบต.บางไผ่ อบต.มหาสวัสดิ์

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี นำนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เข้าพบ นายพรชัย สังวรเจต

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี นำนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เข้าพบ นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2557 ณ เมืองอินชอน
ประเทศเกาหลีใต้ จำนวนนักกีฬา 46 คน

ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางพัชรี อาระยะกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

รมว.พม.ประธานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครบรอบ 12 ปี

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒณาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานประกอบพิธีสงฆ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ได้แก่ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพลเรือเอกกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร และพระประชาบดี พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครบรอบ 12 ปี