โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ ประจำปี 2557 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อัมพวา วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557