นายทวี ครุฑดำ

หายออกจากบ้านที่วัดด่าน ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556