ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางพัชรี อาระยะกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี